Nousukiskon mitoitus- ja asennusohjeet

Tältä sivulta löydät kaiken suunnittelutyössäsi tarvittavan tiedon Vesivekin nousukiskosta.

 

Nousukiskon tekniset tiedot

 • Tikkaan nousukorkeuden ylittäessä 8 m, on tikkaat varustettava turvakiskolla tai selkäkaarilla.
 • Nousukiskon pituus on 3 metriä (2969 mm). Nousukisko on lyhennettävissä/jatkettavissa tarpeen mukaan. Nousukiskon pohjassa on aina liukuesteet.
 • Kiskojärjestelmän osat:
  • Nousukisko
  • Poistumiskaari (Sisältää asennus- ja käyttöohjeen ja opastekilvet 2 kpl)
  • Puolakiinnike + ruuvit
  • Nousukiskon jatkos + ruuvit
  • Nousukiskon vaunuesteet
  • Kiskotarrain ja joustovaimennin
Nousukiskon tekniset tiedot

Nousukiskon asennus

 • Nousukiskon kiinnitysväli tikkaisiin saa olla max. 1,8 m. Kisko kiinnitetään tikkaan puolien keskikohdalle. Kiinnitykseen tarvitaan puolakiinnike, laipallinen kuusioruuvi M10 x 50, M10 mutteri ja M10 korialuslevy.
 • Standardi puolakiinnike sopii tikkaiden pyöreille puola-askelmille, joiden halkaisija on minimissään 16 mm ja maksimissaan 34 mm. Muille askelmille on tilattava erikoismitoitettu puolakiinnike. Mikäli nousukisko asennetaan vanhoihin tikkaisiin, tulee varmistaa, että puola-askelmat ovat kunnolla kiinni tikkaan johteessa.
 • Kiskon asennus tapahtuu ylhäältä alaspäin. Ensimmäiseksi asennetaan poistumiskaari n. 60 cm korkeudelle tasanteesta. Poistumiskaari voi kaartua eteen (normaalitikas) tai sivulle (sivutikas). Poistumiskaari on kiinnitettävä aina vähintään kahdella puolakiinnikkeellä.
 • Kun poistumiskaari on asennettu, jatketaan asennusta alaspäin asentamalla tarpeellinen määrä nousukiskoja. Sopiva kiskon alapään korkeus nousutikkaan alapäästä on n. 0,9 m. Kiskolinjan suoruus tarkistetaan esim. linjalangalla.
 • Tarvittaessa vaunun tahaton ulostulo kiskon päistä estetään nousukiskon vaunuesteellä. HUOM! Nousukiskoa ei saa asentaa taaksepäin kaltevaan asentoon.
 • Jatkaminen tapahtuu nousukiskon jatkoksen avulla. Jatkos laitetaan kiskojen liitoskohtaan. Kiinnitys tapahtuu kolmella laipallisella kuusioruuvilla M10 x 25, M10 mutterilla ja M10 korialuslevyllä. Kisko kiinnitetään jatkoksen molemmin puolin tikkaan puola-askelmiin.
 • Nousukiskolla varustettu tikas merkitään selvästi näkyvälle paikalle kiinnitetyllä ohjekilvellä, jossa ohjeistetaan käyttämään kiskotarrainta ja kokovaljaita aina tikkaille noustessa. Lisäkilvellä ilmoitetaan missä turvalaitteita säilytetään.
 • Avattavien vaunuesteiden kiinnitys nousukiskoon tapahtuu kahdella laipallisella kuusioruuvilla M10 x 25, M10 mutterilla ja M10 korialuslevyllä. Huomaa, että ala- ja yläpään vaunuesteet ovat eri kätiset.

 

Lopuksi suoritetaan lopputarkastus:

 • Tikkaat, joihin kisko kiinnitetään, tulee olla luotettavasti kiinnitetty seinään.
 • Kiskotarraimen tulee kulkea esteettömästi koko matkan, myös jatkosten kohdalla.
 • Kiskotarraimen tarrautuminen kiskon pohjassa oleviin liukuesteisiin on kokeiltava esim. nykäisemällä kiskotarraimen vaimentimesta alaspäin tarraimen ollessa kiskossa.
 • Lisäkilvellä ilmoitetaan missä turvalaitteita säilytetään.

Nousukiskon käyttö

 • Kiskojärjestelmää ei ole suunniteltu käytettäväksi työskentelyasemointiin. Työskentelyasemointia varten on käytettävä erillistä järjestelmää.
 • Käyttäjän minimi-/maksimipaino varusteineen on 40 kg/120 kg. Tarraimessa ilmoitettuja minimi- ja maksimipainoja ei saa alittaa/ylittää. Järjestelmää saa käyttää yksi käyttäjä kerrallaan kuuden metrin matkalla.
 • Kiskojärjestelmän alin käyttölämpötila on -25 °C.
 • Tikkaita nouseva henkilö kiinnittäytyy turvavaljaiden ja joustovaimennetun kiskotarraimen välityksellä nousukiskoon, joka on kiinnitetty pystysuorien talotikkaiden puola-askelmiin tai joka voi toimia myös tolppatikkaiden runkona. Näin varmistetaan turvallinen kiipeäminen katolle kaikissa tilanteissa. Kiskotarrainta voidaan käyttää ainoastaan Vesivek Tuotteet Oy:n valmistamassa nousukiskossa yhdessä CE hyväksytyn (EN-361) kokovaljaan kanssa.
 • Kiinnittäytyminen tehdään valjaan etukiinnityspisteeseen/-pisteisiin. Kiskotarraimen molemmat joustovaimentimet kiinnitetään ja lukitaan silmukka-ruuveistaan etukiinnityspisteeseen/-pisteisiin. Kiskotarraimen pituutta ei saa muuttaa esimerkiksi vähentämällä tai lisäämällä liittimiä.
 • Kiskojärjestelmän yhteydessä käytettävien valjaiden tulee olla käyttäjälleen istuvat ja valjaiden säädöt tulee tarkistaa ennen järjestelmän käyttöä.
 • Kiskotarrain pujotetaan kiskoon sen avoimesta päästä. Tarrain on symmetrinen, joten käyttösuunnalla ei ole merkitystä. Mikäli järjestelmä on varustettu avattavalla vaunuesteelle, niin sen vapautus tapahtuu kahvaa kääntämällä ennen kiskotarraimen pujotusta tai poisottoa. Käyttäjän ja nousukiskon välinen etäisyys on oltava n. 20-25 cm. Noustessa nojataan kevyesti taaksepäin, jolloin kiskotarrain liikkuu helposti profiilissa. Pienin turvallisen putoamisen mahdollistava vapaa tila käyttäjän jalkojen alapuolella on 2 m, tästä syystä alinta kahden metrin matkaa noustessa on noudatettava erityistä huolellisuutta.
 • Kiskotarraimen irrottaminen valjaista kiipeämisen aikana ja tarraimen lukittumisen tahallinen estäminen on ehdottomasti kielletty.
 • Jos käyttäjä putoaa tikkailta, lukkiintuu kiskotarrain kiskon liukuesteeseen. Putoamistilanteessa turvavaljaat ja kiskotarraimen joustovaimennin estävät putoamisen. Mahdollisen putoamistilanteen jälkeen kiskojärjestelmää ei saa käyttää ennen valmistajan tai valmistajan edustajan tarkastusta. Mikäli kiskotarraimen vaimennin on purkautunut, on se vaihdettava uuteen, ehjään vaimentimeen valmistajan tai valmistajan edustajan toimesta. Purkautunutta vaimenninta ei saa käyttää.
 • Nousukiskojärjestelmän kiskotarrain ja vaakakiskojärjestelmän vaakavaunu eivät ole ristiin sopivia. Vaakavaunua ei saa käyttää nousukiskojärjestelmässä, eikä kiskotarrainta vaakakiskon yhteydessä.

Tiedostopankki

Vesivekin tiedostopankista löydät tuotteiden sertifikaatit, varmennustodistukset, määräykset, tuotetakuut ja huolto-ohjeet helposti samasta paikasta.

Oletko jo lukenut nämä artikkelit?

Vesivekin kädenjälki näkyy Kansiareenan katoilla

Tampereen kaupunkikuvaa ja infrastruktuuria kehitetään ja rakennetaan tällä hetkellä kovaa vauhtia. Maan tasolla loppusuoralla...

Paljastiko luminen talvi puutteet katon kiinnityspisteissä?

Viime talvena lumenpudottajia näkyi katoilla tiuhaan, ympäri Suomen. Ja monessa kiinteistössä samalla havaittiin, että katolla on...

Vesivek turvaa Finlaysonin alueen City View -kattokävelyreitin

Suomen ensimmäinen kattokävely sijoittuu Tampereen Finlaysonin alueen historiallisten rakennusten katoille. Tampereen ikonisia...

Kiinteistön putoamissuojauksen suunnittelu

Kiinteistön omistaja on velvollinen huolehtimaan, että kiinteistön putoamissuojausjärjestelmät ja kattoturvallisuus on lain vaatimalla tasolla sekä määräaikaistarkastettu. Samat lait ja asetukset koskevat sekä uusia että vanhoja kiinteistöjä.

Haluatko lisätietoja teknisestä tuesta tai jättää tarjouspyynnön?